Organizasyon KomitesiOrganization CommitteeComité d’organisation


Milli Komite

Başkan: Melek Delilbaşı 
Sekreter: Nevra Necipoğlu


Uluslararası Komite (AIEB)

Başkan: John Haldon
Sekreter:
Athanasios Markopoulos
Sayman:
Béatrice Caseau

Yürütme Kurulu

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Buket Coşkuner
Melek Delilbaşı
Koray Durak
Melih Fereli
Nevra Necipoğlu
Günder Varinlioğlu
Erdal Yıldırım

Bilim Kurulu

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Vera Bulgurlu
Melek Delilbaşı
Sema Doğan
Koray Durak
Nergis Günsenin
Zeynep Mercangöz
Nevra Necipoğlu
İlber Ortaylı
Ayla Ödekan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Yelda Uçkan
Günder Varinlioğlu

Danışma Kurulu

Barış Altan
Kerim Altuğ
Rahmi Asal
Suna Çağaptay
Tuba Akbaytürk Çanak
Murat Gül
Tülay Güngen
Elmira Ayşe Gür
Olof Heilo
Ivana Jevtic
Cenk Kabahasanoğlu
Mustafa Karataş
Şahin Kılıç
Nikos Kontogiannis
Hüseyin Kuşcu
Nihal Müstecaplıoğlu
Ingela Nilsson
Deniz Önen
Paule Pagès
Alessandra Ricci
Yasin Çağatay Seçkin
Gülru Tanman
Duygu Tarkan
Tolga Uyar
Haluk Yurtkuran

Resmi Sponsor: Vehbi Koç Vakfı
Turizm Acentesi: SETUR 
Kurumsal Kimlik Tasarımı: BEK
Web Tasarım: Kakare Interactive

National Committee

President: Melek Delilbaşı 
Secretary: Nevra Necipoğlu


International Committee (AIEB)

President: John Haldon
Secretary:
Athanasios Markopoulos
Treasurer:
Béatrice Caseau

Executive Committee

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Buket Coşkuner
Melek Delilbaşı
Koray Durak
Melih Fereli
Nevra Necipoğlu
Günder Varinlioğlu
Erdal Yıldırım

Scientific Board

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Vera Bulgurlu
Melek Delilbaşı
Sema Doğan
Koray Durak
Nergis Günsenin
Zeynep Mercangöz
Nevra Necipoğlu
İlber Ortaylı
Ayla Ödekan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Yelda Uçkan
Günder Varinlioğlu

Advisory Committee

Barış Altan
Kerim Altuğ
Rahmi Asal
Suna Çağaptay
Tuba Akbaytürk Çanak
Murat Gül
Tülay Güngen
Elmira Ayşe Gür
Olof Heilo
Ivana Jevtic
Cenk Kabahasanoğlu
Mustafa Karataş
Şahin Kılıç
Nikos Kontogiannis
Hüseyin Kuşcu
Nihal Müstecaplıoğlu
Ingela Nilsson
Deniz Önen
Paule Pagès
Alessandra Ricci
Yasin Çağatay Seçkin
Gülru Tanman
Duygu Tarkan
Tolga Uyar
Haluk Yurtkuran


Official Sponsor: Vehbi Koç Foundation
Tourism Agency: SETUR 
Corporate Identity Design: BEK
Web Design: Kakare Interactive

Comité national

Président: Melek Delilbaşı  
Secrétaire: Nevra Necipoğlu


Comité international (AIEB)

Président: John Haldon 
Secrétaire: Athanasios Markopoulos 
Trésorier: Béatrice Caseau

Comité exécutif

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Buket Coşkuner
Melek Delilbaşı
Koray Durak
Melih Fereli
Nevra Necipoğlu
Günder Varinlioğlu
Erdal Yıldırım

Comité scientifique

Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Vera Bulgurlu
Melek Delilbaşı
Sema Doğan
Koray Durak
Nergis Günsenin
Zeynep Mercangöz
Nevra Necipoğlu
İlber Ortaylı
Ayla Ödekan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Yelda Uçkan
Günder Varinlioğlu

Comité consultatif

Barış Altan
Kerim Altuğ
Rahmi Asal
Suna Çağaptay
Tuba Akbaytürk Çanak
Murat Gül
Tülay Güngen
Elmira Ayşe Gür
Olof Heilo
Ivana Jevtic
Cenk Kabahasanoğlu
Mustafa Karataş
Şahin Kılıç
Nikos Kontogiannis
Hüseyin Kuşcu
Nihal Müstecaplıoğlu
Ingela Nilsson
Deniz Önen
Paule Pagès
Alessandra Ricci
Yasin Çağatay Seçkin
Gülru Tanman
Duygu Tarkan
Tolga Uyar
Haluk Yurtkuran

Parrainage officiel : Vehbi Koç Foundation
Agence de tourisme : SETUR 
Identité visuelle : BEK
Conception du site Web : Kakare Interactive