Organizasyon KomitesiOrganization CommitteeComité d’organisation


Melek Delilbaşı
Nevra Necipoğlu
Engin Akyürek
Sema Doğan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Koray Durak
Günder Varinlioğlu

Buket Kitapçı Bayrı (akademik koordinatör)
Buket Coşkuner
Ayla Ödekan
Zeynep Mercangöz
Yelda Uçkan
Vera Bulgurlu
S. Nergis Günsenin
Şahin Kılıç

Resmi Sponsor: Vehbi Koç Vakfı
Turizm Acentası: SETUR 
Kurumsal Kimlik Tasarımı: BEK
Web Tasarım: Kakare Interactive

Melek Delilbaşı
Nevra Necipoğlu
Engin Akyürek
Sema Doğan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Koray Durak
Günder Varinlioğlu

Buket Kitapçı Bayrı (academic coordinator)
Buket Coşkuner
Ayla Ödekan
Zeynep Mercangöz
Yelda Uçkan
Vera Bulgurlu
S. Nergis Günsenin
Şahin Kılıç

Official Sponsor: Vehbi Koç Foundation
Tourism Agency: SETUR 
Corporate Identity Design: BEK
Web Design: Kakare Interactive

Melek Delilbaşı
Nevra Necipoğlu
Engin Akyürek
Sema Doğan
Brigitte Pitarakis
Scott Redford
Koray Durak
Günder Varinlioğlu

Buket Kitapçı Bayrı (coordinatrice académique)
Buket Coşkuner
Ayla Ödekan
Zeynep Mercangöz
Yelda Uçkan
Vera Bulgurlu
S. Nergis Günsenin
Şahin Kılıç

Parrainage officiel : Vehbi Koç Foundation
Agence de tourisme : SETUR 
Identité visuelle : BEK
Conception du site Web : Kakare Interactive