SergilerExhibitionsExpositions

Alexander Van Millingen ve İstanbul’un Bizans MirasıAlexander Van Millingen and Istanbul's Byzantine LegacyAlexander Van Millingen et l’héritage byzantin d’Istanbul

Kurum: Boğaziçi University, Byzantine Studies Research Center Küratörler: Koray Durak, Nevra Necipoğlu, F. Melike Sümertaş Yer: Boğaziçi University, Byzantine Studies Research Center Bu sergi Osmanl
Institution: Boğaziçi University, Byzantine Studies Research Center Curators: Koray Durak, Nevra Necipoğlu, F. Melike Sümertaş Venue: Boğaziçi University, Byzantine Studies Research Center This exhi
Institution : Université Boğaziçi, Centre de recherche en études byzantines Commissaires : Koray Durak, Nevra Necipoğlu et F. Melike Sümertaş Lieu : Université Boğaziçi, Centre de recherche en étud
Devamı More Plus

Dağlık Kilikya’da Bir Ada PeyzajıAn Islandscape in Rough CiliciaUn paysage d’îles en Cilicie trachée

Kurum: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi Küratörler: Günder Varinlioğlu ve Hilal Küntüz Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Dağlık Kilikya’daki Taşucu Körfezi M.S. birinci
Institution: Mimar Sinan Fine Arts University Curators: Günder Varinlioğlu and Hilal Küntüz Venue: Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Center The Taşucu Gulf in Rough Cilicia experienced an u
Institution : Université des Beaux-Arts Mimar Sinan Commissaires : Günder Varinlioğlu et Hilal Küntüz Lieu : Centre de congrès et d’expositions Lütfi Kırdar Le golfe de Taşucu en Cilicie T
Devamı More Plus

Bizans Kurşun Mühürleri Sergisi: Konuşan EserlerByzantine Lead Seals Exhibition: Seals RevealedExposition de sceaux byzantins : les sceaux parlent

Küratör: Vera Bulgurlu-Turan Gökyıldırım Yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Tarih: 23 Ağustos - 28 Ağustos 2021  24. Uluslararası İstanbul Bizans Çalışmaları Kongresi kapsamında düzenlen
Curators: Vera Bulgurlu, Turan Gökyıldırım Venue: Istanbul Archaeological Museums Date: 23-28 August 2021 In this exhibition, which will be organized within the programme of the 24th International Byzan
Lieu : Musée archéologique d’Istanbul Commissaires : Vera Bulgurlu et Turan Gökyıldırım Dates : 23-28 août 2021 Dans cette exposition, organisée à l’occasion du 24e Congrès International des É
Devamı More Plus

Mercekten Bizans - Müller Wiener’e SaygıylaByzantium Through the Lens of Photography - A Tribute to Wolfgang Müller-WienerByzance à travers l’objectif photographique. Un hommage à Wolfgang Müller-Wiener

Kurum: Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Istanbul Şubesi  Küratörler: Alkiviadis Ginalis, Berna Polat Yer: Büyükada, kesin mekânla ilgili detaylı bilgi yakın zamanda verilecektir. Alman Arkeolo
Institution: German Archaeological Institute (DAI), Istanbul Department  Curators: Alkiviadis Ginalis, Berna Polat Venue: Büyükada (Exact location will be announced.) As part of the 24th International
Institution : Institut archéologique allemand, Département d’Istanbul Commissaires : Alkiviadis Ginalis et Berna Polat Lieu : Büyükada, localisation à préciser Dans le cadre du 24e Congrès Internat
Devamı More Plus

İklimlerin Değişimi: Anadolu’da Tarih, Bilim ve ÇevreClimates of Change: History, Science, and Environment in AnatoliaClimats du changement : histoire, science et environnement en Anatolie

Kurumlar: Princeton Üniversitesi İklimsel Değişim ve Tarih Araştırmaları Girişimi (CCHRI) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Bilimsel Danışmanlar: John Haldon ve
Institutions: Princeton University’s Climate Change and History Research Initiative (CCHRI) and Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Scientific Consultants: John Haldon and Ch
Institutions : Climate Change and History Research Initiative (CCHRI) de l’Université de Princeton, et Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Consultants scientifiques : John
Devamı More Plus

Myra (Demre) Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı’nda Kazı ÇalışmalarıExcavation Works at St. Nicholas Church and Monastery in Myra(Demre)Travaux de fouilles à l’église et au monastère Saint-Nicolas de Myra (Demre)

Kurumlar: Hacettepe Üniversitesi, Koç Universitesi-GABAM’ın katkılarıyla Küratörler: Sema Doğan, Engin Akyürek Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı ser
Institutions: Hacettepe University, sponsored by Koç University-GABAM Curators: Sema Doğan, Engin Akyürek Venue: Lütfi Kırdar Congres and Exhibition Center This exhibition on St. Nicholas' Church and Mo
Institutions : Université Hacettepe, sponsorat du Centre d’Études sur l’Antiquité Tardive et de Byzance, Université Koç – Fondation Stavros Niarchos (GABAM) Commissaires : Sema Doğan et Engin Akyü
Devamı More Plus

İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955From Istanbul to Byzantium: The Path to Rediscovery, 1800–1955D’Istanbul à Byzance, le chemin d’une redécouverte, 1800-1955

Küratörler: Brigitte Pitarakis, Olivier Delouis  Proje ekibi:Gülru Tanman, Emir Alışık, Mehmet Kentel, Zeynep Ögel, Begüm Akkoyunlu, Yasemin Ülgen, Ulya Soley. Yer: Pera Müzesi On dokuzuncu y
Curators: Brigitte Pitarakis, Olivier Delouis Project team: Gülru Tanman, Emir Alışık, Mehmet Kentel, Zeynep Ögel, Begüm Akkoyunlu, Yasemin Ülgen, Ulya Soley. Venue: Pera Museum In the nineteenth and
Commissaires : Brigitte Pitarakis et Olivier Delouis. Équipe du projet : Gülru Tanman, Emir Alışık, Mehmet Kentel, Zeynep Ögel, Begüm Akkoyunlu, Yasemin Ülgen et Ulya Soley. Lieu : Musée de Pér
Devamı More Plus

Handan Börüteçene, Mekâna Özgü MüdahaleHandan Börüteçene, Site-specific Intervention Handan Börüteçene, Travail in situ

Yer: SALT Galata “Bizans ya da Doğu Roma... aslında Roma! Üzerinde yaşadığım toprakların kültür miraslarından biri. Bu miraslardan her birinin belleği beni ben yapan unsurlardan... Müzikten mutf
Venue: SALT Galate “Byzantium or Eastern Rome... actually it is Rome! It is one of the many cultural layers of the land I live on.  The memory of each of these layers is one of the elements that form me
Lieu : SALT Galata « Byzance ou Rome orientale... en fait, c’est Rome ! C’est l'une des couches culturelles de la terre sur laquelle je vis. La mémoire de chacune de ces couches est l’un des éléments
Devamı More Plus

İstanbul Surları Projesi, Video GösterimiIstanbul City Walls Project, Video InstallationLe projet Istanbul City Walls, installation vidéo

Kurum: Koç Üniversitesi - Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul Surları Projesi, Koç Üniversitesi - St
Institution: Koç University - Stavros Niarchos Foundation, Center for Late Antiquity and Byzantine Studies (GABAM) Venue: Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Center Istanbul City Walls Project is a digita
Institution : Centre d’Études sur l’Antiquité Tardive et de Byzance, Université Koç – Fondation Stavros Niarchos (GABAM) Lieu : Centre de congrès et d’expositions Lütfi Kırdar Le projet Istanbu
Devamı More Plus

Katman Katman: Küçükyalı ArkeoPark Projesi Üzerine Retrospektif VideoLayer by Layer: A Video Retrospective on the Küçükyalı ArkeoPark ProjectCouche par couche : une rétrospective vidéo sur le projet de l’Archéoparc de Küçükyalı

Küratör: Alessandra Ricci Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Retrospetif video gösterimi 2015 yılından itibaren Küçükyalı ArkeoPark projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları kı
Institution: Küçükyalı ArkeoPark Curator: Alessandra Ricci Venue: Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Center The retrospective will present short documentaries and videos documenting work carried out
Commissaire : Alessandra Ricci Lieu : Centre de congrès et d’expositions Lütfi Kırdar La rétrospective présentera des documentaires courts et des vidéos sur les travaux réalisés dans le cadre du pro
Devamı More Plus

Bizans Paralarının İskandinav MasalıThe Scandinavian Tale of Byzantine CoinsLe conte scandinave des monnaies byzantines

Kurumlar: İsveç Araştırma Merkezi İstanbul (SRII) ve Yapı Kredi Kültür Küratör: Nikos Kontogiannis Yer: Yapı Kredi Kültür-Beyoğlu Asırlarca, Bizans imparatorunun Varengler adı verilen özel b
Institutions: Swedish Research Institute İstanbul (SRII) and Yapı Kredi Kültür Curator: Nikos Kontogiannis Venue: Yapı Kredi Kültür-Beyoğlu For centuries, the Byzantine emperor had a so-called Varang
Institutions : Institut suédois de recherche d’Istanbul et Yapı Kredi Kültür Sanat (Yapı Kredi Culture et Arts) Commissaire : Nikos Kontogiannis Lieu : Yapı Kredi Kültür-Beyoğlu Durant des siècle
Devamı More Plus

Bizans’ın Sesi: Müziğin Görsel TemsilleriThe Sound of Byzantium: Visual Representations of MusicLe son de Byzance : les représentations visuelles de la musique

Kurum: Koç Üniversitesi - Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Küratör: Antonios Botonakis Yer: Sismanoglio Megaro-Yunanistan Kültür Merkezi Sismanoglio
Institution: Koç University - Stavros Niarchos Foundation, Center for Late Antiquity and Byzantine Studies (GABAM) Curator: Antonios Botonakis Venue: Sismanoglio Megaro-Cultural Center of Greece This exhibi
Institution : Centre d’Études sur l’Antiquité Tardive et de Byzance, Université Koç – Fondation Stavros Niarchos (GABAM) Commissaire : Antonios Botonakis Lieu : Centre culturel grec – Sismanoglio
Devamı More Plus